പ്രസിഡണ്ടിന്‍റെയും മെമ്പര്‍മാരുടെയും ഓണറേറിയം

പ്രസിഡണ്ടിന്‍റെയും മെമ്പര്‍മാരുടെയും ഓണറേറിയവും സിറ്റിംഗ് ഫീയും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ – Honorarium and Allowances of President and Members

മാനവേതനവും ഹാജ‍ര്‍ബത്തയും വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Click Here

ആമുഖം Manoj Mukundan
Communicative investigation on Local Self Governance

2 Responses to പ്രസിഡണ്ടിന്‍റെയും മെമ്പര്‍മാരുടെയും ഓണറേറിയം

  1. Deepu.p (Plan clerk) says:

    സര്‍… ഹോണറേറിയം സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ഡിസംബര്‍,ജനുവരി മാസങ്ങള്‍ മാത്രമല്ലേ ലഭിക്കുന്നത്… മറ്റു മാസങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ എന്താണ് മാര്‍ഗം സാര്‍……

    • Manoj Mukundan says:

      ഇതിലെ തീയതി മാറ്റിയാല്‍ മതി. അതായത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ തീയതി നല്‍കിയാല്‍ മുന്‍മാസത്തെയും (ജനുവരി), തന്‍മാസത്തെയും (ഫെബ്രുവരി) മാനവേതനം നല്‍കാന്‍ കഴിയും എന്നര്‍ത്ഥം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

%d bloggers like this: