പലവക (MISCELLANEOUS)

പഞ്ചായത്ത് ലെറ്റര്‍ ഹെഡ് മാതൃകകള്‍ – LetterHead

Number to Word Convertion – സംഖ്യകളെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അക്ഷരത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് – Convert No. to Word

Fonts – മലയാളം ഫോണ്ട് കാര്ത്തിക – ML-TT Karthika & Bold

Font for Indian Rupee – ഇന്ത്യന് രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം – Rupee Fordian

ആമുഖം Manoj Mukundan
Communicative investigation on Local Self Governance

6 Responses to പലവക (MISCELLANEOUS)

  1. vinod says:

    ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഓരോ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാല്‍ ഒരു വര്‍ത്തേയ്ക്ക് ഇവര്‍ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായി വെയ്ക്കേണ്ട എഗ്രിമെന്റിന്ററെ ഫോര്‍മാറ്റ് ഇതുവരെ ആരും തയ്യാറാക്കിയതായി അറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിവതും മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്നു.

  2. എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി കോണ്‍ട്രാക്ട് സ്റ്റാഫിന്‍റെ എഗ്രിമെന്‍റ് പറ്റുകില്ലേ

  3. raveendrannair tdy says:

    kpepf nra applcation form in word

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: