ജനനമരണം സംബന്ധിച്ചുള്ളവ

ജനനസര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് പേര് ചേര്ക്കാനും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനുമുള്ള അപേക്ഷാഫോറം,

ജനനസര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് തിരുത്തല് വരുത്താനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം,

നോണ് അവൈലബിളിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം

ആമുഖം Manoj Mukundan
Communicative investigation on Local Self Governance

2 Responses to ജനനമരണം സംബന്ധിച്ചുള്ളവ

  1. Manoj Mukundan says:

    നോൺ അവൈലബിളിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

  2. പിങ്ബാക്ക് ജനനമരണം | Manu's Help Desk

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: