വസ്തുനികുതി (കെട്ടിടനികുതി)

പിഴപ്പലിശ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള Table

.

ഉടമസ്ഥാവകാശംമാറ്റം

വസ്തു കൈമാറ്റം കഴിഞ്ഞാല് ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം,

അനന്തരാവകാശിക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം,

ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്

ആമുഖം Manoj Mukundan
Communicative investigation on Local Self Governance

7 Responses to വസ്തുനികുതി (കെട്ടിടനികുതി)

  1. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറിയിപ്പു കൊടുക്കുന്നത് കെട്ടിടഉടമയ്ക്കും പഞ്ചായത്തിനും നല്ലതാണ്. അതിനുപുറമേ ഫയലിന്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഇതിന്റെ കോപ്പി വെച്ചാൽ പൂർത്തിയായി.

  2. jithin v v says:

    നല്ലതാണ്.

  3. sooraj k s says:

    വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെയും ടീമിൻറെയും ശ്രമം തുടരുക . നിങ്ങളുടെ ശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റിങ്ങ്‌ പൂര്തിയക്കിയത് . വളരെ നന്ദി നന്ദി നന്ദി

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: